Framsidan

Skogsreviret Nyved Ab

Nyved är ett virkeshandelsbolag med verksamhet huvudsakligen söder om linjen Åbo-Kotka.

  • Vi köper rundvirke och energived från skogsägarna på verksamhetsområdet
  • Vi säljer virke till förädlande industrier i Finland eller utomlands
  • Vi upphandlar olika slag av skogsbränslen som flisas eller krossas och levereras till ett flertal biobränslepannor
  • För att säkerställa leveranser av högklassiga biobränslen i alla lägen har bolaget i dag ett flertal terminaler där råvaror för olika slag av energiflis lagras
  • För att sköta avverkningar, transporter och tillverkning av energiflis har bolaget till sitt förfogande ett flertal avtalsentreprenörer som ombesörjer att överenskomna leveranser fungerar i alla lägen.