• Hankimme raakapuuta ja energiapuuta
  • Myymme puuta ja energiahaketta
  • Toimitamme korkealaatuisia biopolttoaineita

Metsäreviiri Nyved Oy

Nyved on vuonna 1993 perustettu puukaupan yritys. Yrityksen pääasiallinen toiminta-alue on Turku-Kotka-linjan eteläpuolella. Puolet yhtiön liikevaihdosta tulee pyöreän puun kaupasta ja puolet energiapuun kaupasta.

Puut ostetaan pääasiallisesti toiminta-alueen metsänomistajilta, joko hankintana tai pystyyn. Puut myydään puujalostusteollisuudelle Suomessa ja ulkomailla.

Biopolttoainepuolella hankitaan kaikenlaisia metsän polttoaineita joista tehdään haketta tai mursketta. Tuotteet toimitetaan lukuisille biopolttolaitoksille, pääasiallisesti toiminta-alueella. Korkealaatuisten biopolttoaineiden toimituksien varmistamiseksi joka tilanteessa yrityksellä on tänä päivänä useita terminaaleja joissa energiahakkeen raaka-aineita varastoidaan. Yritys pyrkii pitämään biopolttoainevarastoa joka vastaa 1,5 vuoden toimitusmäärää. Käytännössä biopolttoaineen kauppa jatkuu ympäri vuoden.

Pyöreän puun määrät ovat vuositasolla runsaat 100 000 m3 ja biopolttoaineen osalta toimitusmäärät ovat runsaat 300 000 i-m3.

Nyvedin pitkäaikainen tavoite on, että kaikki yrityksen hankkima raaka-aine on joko PEFC- (PEFC/02-31-317) tai FSC®- (FSC-C127383) sertifioitua. Yrityksen johto ja henkilökunta on sitoutunut täyttämään PEFC:n ja FSC:n CoC-standardeja jotta yritys voisi varmistaa että se pystyy täyttämään toimittajiensa, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneittensa odotuksia ja vaatimuksia.

Resurssit:

Yrityksellä on tällä hetkellä neljä hankintaesimiestä jotka hoitavat hankintoja sekä koordinoivat kuljetuksia ja muuta logistiikkaa omilla toiminta-alueillaan.

Hakkuutöitä, kuljetuksia ja energiahakkeen valmistusta varten yrityksellä on käytössään useita sopimuskumppaneita. Nämä varmistavat että sovitut toimitukset toteutuvat kaikissa tilanteissa.

Hallitus:

Markus Johansson, puheenjohtaja
Lars Björklöf, varapuheenjohtaja
Kim Forsman, jäsen
Kim Männikkö, jäsen